معرفی مجتمع کارگاهی بیرجند

درمجموعه کارگاهی بیرجند انواع فرآورده های ساختمانی شامل بتن آماده تا رده مقاومتی C50 ، شن و ماسه شسته و دانه بندی شده و بلوک های بتنی دیواری ، تحت نظارت مستقیم آزمایشگاه و مسئول کنترل کیفی مستقر در کارگاه و دارای پروانه از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی تولید و عرضه می گردد.