معرفی شن و ماسه مشهد

درکارگاه شماره دو مشهد انواع شن و ماسه دانه بندی شده شامل ماسه طبیعی دوبار شور ، بادامی و نخودی شکسته و ماسه شکسته ( موبایل ) با کیفیت و تحت نظارت مسئول کنترل کیفی مستقر در آزمایشگاه ، تولید و عرضه می گردد.