معرفی بتن آماده مشهد

درکارگاه شماره یک مشهد انواع بتن آماده تا رده مقاومتی C45 و همچنین بتن های خاص از جمله بتن SCC ( خودتراکم ) و غیره با کیفیت مناسب و تحت نظارت مستقیم واحد کنترل کیفی (آزمایشگاه) دارای پروانه از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی تولید و عرضه می گردد.