شن و ماسه

لیست قیمت محصولات شن و ماسه -کارگاه شماره دو مشهد
نام محصولمبلغ (ریال)9% ارزش افزودهمبلغ کل (ریال)
ماسه شکسته موبایل183,00016,470199,470
ماسه شسته و شکسته183,00016,470199,470
بادامی183,00016,470199,470