لیست قیمت محصولات بلوک سبک سه جداره -کارگاه شماره دو مشهد

لیست قیمت محصولات بلوک سبک سه جداره -کارگاه شماره دو مشهد
نام محصولواحدمبلغ (ریال)9% ارزش افزودهمبلغ کل (ریال)
بلوک دیواری سبک 40*20*15قالب150,00013,500‭163,500‬
بلوک دیواری سبک 40*20*10قالب125,00011,250136,250